Informacni systemy
| en ||hu|pl
Zprávy
Vážení zákazníci,
v dokumentech na níže uvedených odkazech naleznete postup pro nastavení systému a číselných řad na nové období pro rok 2024.
Vzhledem k legislativním změnám DPH v ČR jsme dokument s nastavením pro české zákazníky rozdělili dle značek.
Pro všechny slovenské zákazníky platí jeden společný dokument.


Nastavení pro české zákazníky
www.softapp.cz/km/nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_cz_2024.pdf

Nastavení pro česká dealerství značky Renault
www.softapp.cz/km/nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_cz_2024_Renault.pdf

Nastavení pro česká dealerství značek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat, DS
www.softapp.cz/km/nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_cz_2024_Peu_Ope.pdf

Nastavení pro česká dealerství ostatních značek (UNI servis)
www.softapp.cz/km/nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_cz_2024_UNI.pdfNastavení pro slovenské zákazníky
www.softapp.cz/km/nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_SK_2024.pdf

Vážení zákazníci,
v sekci školení jsme si pro Vás připravili online setkání na zajímavá témata.
Připojte se k nám online a nasbírejte nové vědomosti.

Těšit se na Vás budou zkušení školitelé z týmu Softapp.
Vážení zákazníci,
V DOKUMENTU NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZE NALEZNETE POSTUP pro NASTAVENÍ SYSTÉMU A ČÍSELNÝCH ŘAD NA NOVÉ OBDOBÍ PRO ROK 2023.


WWW.SOFTAPP.CZ/KM/NASTAVENI_NOVEHO_UCETNIHO_OBDOBI_CZ_2023.PDF
WWW.SOFTAPP.CZ/KM/NASTAVENI_NOVEHO_UCETNIHO_OBDOBI_SK_2023.PDF
Vážení zákazníci,
v sekci školení jsme si pro Vás připravili osobní i online setkání na zajímavá témata.
Navštivte nás na Valašsku nebo se k nám připojte online.

Těšit se na Vás budou zkušení školitelé z teamu Softapp
V DOKUMENTU NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZE NALEZNETE POSTUP NASTAVENÍ SYSTÉMU A ČÍSELNÝCH ŘAD NA NOVÉ OBDOBÍ PRO ROK 2022.

WWW.SOFTAPP.CZ/KM/NASTAVENI_NOVEHO_UCETNIHO_OBDOBI_CZ_2022.PDF
WWW.SOFTAPP.CZ/KM/NASTAVENI_NOVEHO_UCETNIHO_OBDOBI_SK_2022.PDF

Novinky od verze 21.02.b


- CZ - nový formulář DPH. Změna tiskové sestavy přiznání k DPH.
- CZ - nový formulář Souhrnného hlášení. Změna tiskové sestavy Souhrnného hlášení.


- SK - zapracována novelizace zákona o DPH §25a, §53b. S tím související aktualizace kódů a řádků DPH. Po nainstalování nové verze se automaticky  zobrazí konverzní tabulka, pomocí které dojde k překódování a změně řádků DPH v již vystavených dokladech v roce 2021.
- SK - nový formulář DPH. Nové DPH naleznete ve volbě Účetnictví - Sestavy - DPH - DPH od 1/2021. Došlo ke změně tiskové sestavy přiznání DPH a úpravě XML souboru.
- SK - s novelizací zákona o DPH souvisí i úprava Kontrolního výkazu, který naleznete v nové volbě Účetnictví - Sestavy - DPH - Kontrolný výkaz DPH od 1/2021. V oddíle C1 a C2 byl přidán sloupec související s §25a a §53b a upraven XML soubor. Bližší popis jak postupovat po nahrání nové verze a následném překódování, naleznete v odkaze v novinkách programu Klient "Stažení detailního manuálu novinek modulu Klient" nebo na odkaze zde https://www.softapp.cz/manualy/Novinky_KlientSK.pdf
Po nainstalování nové verze, prosím informujte účetní oddělení, aby dle doporučeného postupu provedli překódování kódů a řádků DPH. 


Novinky od verze 21.01.a
- Přepracováno párování úhrad faktur.
  Párování se provádí okamžitě při pořízení, změně a smazání pokladního dokladu, bankovního výpisu, účetního dokladu.
  Rychlé párování bylo zcela přepracováno, funkcionalita je shodná s "klasickým" párováním. Volba rychlého párování byla přidána
  do agendy odběratelských a dodavatelských zálohových faktur. Rychlé párování je možno spustit i v režimu "jen dopárovat změny".
- Info o stavu saldokont v agendách Dodavatelé a Odběratelé - menu Servis - Souhrnné párování, bylo upraveno o možnost spuštění v režimu rychlého párování.
- V prohlížení banky a pokladny doplněno filtrování podle účtů a středisek likvidace. 
- CZ - Majetek - dle novelizace zákona pro rok 2021, lze použít u 1. a 2. odpisové skupiny zrychlené odespisování u pořízených majetků 
  v letech 2020 a 2021. Pro tuto možnost lze použít odpisovou skupinu 1z - 1 rok odepisování a 2z - 2 roky odepisování.
- Do formuláře Prohlížení vydaných faktur doplněna možnost kopie faktury.
- Do formuláře Prohlížení dodavatelských faktur doplněna tlačítka Smazat, Likvidace, Kopie. Tlačítka respektují nastavení uživatelských práv.
- Do formuláře Prohlížení zálohových faktur a Prohlížení dodavatelkých záloh doplněno tlačítko Smazat.
- Ve formuláři Prohlížení (všech) faktur je modrým písmem zobrazena faktura, která má poznámku.
- Ve formuláři Prohlížení banky doplněny sloupce pro cizí měnu. 
- V odběratelských zálohových fakturách doplněna funkcionalita Emailing zálohových faktur. Funkcionalita je shodná s emailingem odběratelských faktur. 
V DOKUMENTU NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZE NALEZNETE POSTUP NASTAVENÍ SYSTÉMU A ČÍSELNÝCH ŘAD NA NOVÉ OBDOBÍ PRO ROK 2021.

www.softapp.cz/km/nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_cz_2021.pdf
www.softapp.cz/km/nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_sk_2021.pdf

Novinky verze 10.07.c (29.7.2020)


- Zcela přepracováno DPH. Možnost ukládání DPH a omezení pro změny dokladů v již odeslaném Přiznání k DPH
- Doplněno oprávnění uživatele na opravu dokladů pořízených v jiném modulu. Stávající oprávnění správce systému na tuto funkcionalitu bylo zrušeno.
- V zápočetech jsou zohledněny i zálohové dobropisy.
- SK - změna generování účtu BIC - od 1. 6. 2020 platí nový formát BIC.
- V novinkách programu doplněn odkaz na podrobnější informace o novinkách ve formátu PDF.
- Na stejném formluáři doplněna možnost stažení kompletního manuálu.

https://www.softapp.cz/manualy/Novinky_Klient.pdf

https://www.softapp.cz/manualy/Novinky_KlientSK.pdf


V dokumentu na níže uvedeném odkaze naleznete postup nastavení systému a číselných řad na nové období pro rok 2020.


www.softapp.cz/md/nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_cz_2020.pdf

www.softapp.cz/md/nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_sk_2020.pdf


     Začátkem roku 2020 končí Microsoft podporu pro OS Windows Server 2008 a 2008 R2. Zároveň s tím na tyto OS ukončujeme podporu pro náš informační systém.

     Začátkem září 2019 došlo k ukončení podpory SQL Serveru 2008 a 2008 R2 ze strany Microsoftu. Zároveň s tím pro tyto SQL Servery ukončujeme podporu našeho informačního systému.

     Pokud provozujete náš systém na dosluhujícím OS nebo SQL, rádi Vám provedeme migraci na novější ekosystém. Více k migraci naleznete zde: https://softapp.cz/migrace

     Zdroj:

Od verze 9.10.a (8.10.2019) 
- Kontrolní hlášení pro CZ se změnami platnými od 1.10.2019 + nová struktura souboru XML pro odeslání Kontrolního hlášení
Vážení uživatelé,
Nová verze s upravenou strukturou XML souboru Kontrolního hlášení s platností od 1.10.2019 bude až v následující verzi Klienta / KontoPro. Děkujeme za pochopení.

OD VERZE 9.09.B (25.9.2019)
- Banka – doplněna možnost třídění a výběru účtu podle SUBSYS nebo IBAN
- Banka – nastavení číselníku předkontací sloučeno do jednoho formuláře, doplněny filtry
- Dodavatelé – Sestavy - doplněn seznam faktur dle data UZP a seznam faktur s rozpisem DPH dle data UZP
- Dodavatelé – Sestavy - opis likvidace doplněn o datum přijetí
- Odběratelé – Sestavy - opis likvidace doplněn o datum vystavení
- Odběratelé – na faktuře se netiskne datum UZP, pokud doklad není daňový
- Odběratelé – formulář faktur doplněn o funkci mazání řádku v položkách faktury
- Hlavní účetní kniha - mezisoučty za syntetické účty zvýrazněny tučným písmem
- CZ - Přiznání DPH - doklady z přechodného období se zobrazí v chybách
- CZ – tisk QR kódu na vystavených fakturách a vystavených zálohových fakturách

OD VERZE 9.09.a (9.9.2019)
- Pokladna – doplněna možnost použít platební terminál ČSOB (B protokol)

Od verze 9.07.b (16.8.2019)
- Odběratelé - oprava hromadného tisku vydaných faktur (menu Sestavy-Tisk faktur) - na fomulářích Standardní, Kulaté rámečky se tisklo  datum UZP pouze na první faktuře, na dalších chybělo
- Odběratelé - opravena synchronizace účetního měsíce a roku s datem likvidace vydaných faktur, doplněna kontrola při opravě data UZP na zlikvidované faktuře - hlášení "Datum v likvidaci nesouhlasí s datem na dokladě"  (nutno opravil i datum v likvidaci)
- v dodavatelských fakturách a dodavatelských zálohách program přednabídne naposledy použitý příznak "Platit fakturu?"
- Pokladna – druh pohybu Příjem zál.faktura/Výdej zál.faktura - do položek vrácena možnost výběru typu daňového dokladu
- CZ - upraveno odesílání dokladů do EET při částečných úhradách faktur, pokladní doklad s typem daňového dokladu B se odesílá jako "použité zboží"
- SK - doplnění odesílání typů pokladních dokladů Vklad, Výběr do registrační pokladny eKASA, doplněna možnost tisku denní uzávěrky a ručního pořízení dokladů do registrační pokladny EASYPOS eKASA (volba Registrační pokladna - Operace s pokladnou)

Od verze 9.06.b (21.6.2019)
- SK - program spolupracuje s registrační pokladnou EASYPOS eKASA

Od verze 9.06.a (14.6.2019)
- CZ - nový formulář Přiznání DPH (vzor č. 21) platný od zdaňovacího období 4/2019
- U vystavených faktur s typem daňového dokladu D (dobropis) a K (opravný daňový doklad) je doplněna možnost vstupu do přiznání DPH v jiném měsíci než je datum UZP (dle data vystavení). U těchto dokladů se částka DPH účtuje na pomocný účet pro přechod mezi měsíci a je potřeba jej nastavit v číselných řadách agendy Odběratelé
- Na vystavených dobropisech se tiskne datum UZP (dátum dodania tovaru alebo služby)
- SK - možnost mazat Kontrolný výkaz
- SK - program spolupracuje s registrační pokladnou VAROS TM5000
- Prohlížení pokladních dokladů doplněno o záložku EET (eKASA)
Od verze 9.03.a (25.3.2019)
- Zrychleno načítání úvodní obrazovky Klienta (Kontopro)
Od verze 9.02.b (28.2.2019)
- CZ - ve volbě "Účetní výkazy" doplněny definice účetních výkazů pro rok 2019 (Rozvaha a VZZ pro hospodářské, rozpočtové a neziskové organizace)
- SK - ve volbě "Účtovné výkazy" doplněny definice výkazů Súvaha a VZS pro rok 2019 (Účtovná závierka podnikatelov v podvojnom účtovníctve)
- CZ - příspěvkové organizace - doplněn export VZZ, Rozvahy a Přílohy do XML formátu pro rok 2019
Od verze 9.01.c (25.1.2019)
- SK - opravena chyba ve výpočtu DPH při výběru období delšího než jeden měsíc. Chyba vnesena verzí 8.09.a.

Od verze 9.01.b (21.1.2019)
- CZ - Upraven výkaz přílohy účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace (PRILOHA5_2018.XLS)
- CZ - V přiznání DPH doplněn výpočet koeficientu krácení daně
V dokumentu na níže uvedeném odkaze naleznete postup nastavení systému a číselných řad na nové období pro rok 2019.
Od verze 8.12.a (3.12.2018)
- v modulu Majetek opraveno chybové hlášení při zobrazení tiskových sestav
Od verze 8.11.b (28.11.2018)
- ve formulářích Uživatelé a Uzavřený účetní měsíc rozšířen přehled údajů a doplněna možnost třídění dvojklikem na záhlaví sloupce
- v přehledech prvotních dokladů doplněno zobrazení jména autora při postavení kurzoru na čísle autora
Od verze 8.11.a (20.11.2018)
- v opravě faktur doplněna možnost měnit kód země. Pokud je ve faktuře jiný kód země než má zákazník, políčko se zbarví červeně
- oprava a prohlížení interních daňových dokladů - rozšířen přehled údajů, doplněno zobrazení likvidace dokladů a barevné odlišení zaúčtovaných dokladů
- do účtové osnovy doplněny volby "Smazat osnovu za rok", "Řádky SU dle AU" a "Doplnění účtů"
- CZ - doplněny definice výkazů pro neziskové organizace pro rok 2018
- SK - opraven Kontrolný výkaz, program nenačítal do výkazu dodavatelskou fakturu, která byla v režimu Reverse charge bez nároku na odpočet DPH
Od verze 8.10.a (12.10.2018)
- CZ - EET odesílá DIČ pověřujícího poplatníka (nastavení v číselné řadě pokladny)
- SK - Doplněna funkcionalita Dodávatelia - Doplňky - Osobitný režim - odpočítanie dane - dodavatelská faktura v osobitném režimu vstupuje do přiznání DPH až po úhradě a vytvoření interního daňového dokladu s datem úhrady (manuál zašleme na požádání)
Od verze 8.09.a (18.9.2018)
- doplněna kontrola daňových dokladů ve volbě Přiznání DPH - u chybového protokolu se zobrazí doklady, kde u základu daně není vyčíslena daň (nebo naopak)
- v číselníku kurzů byly doplněny filtry za měnu a datum platnosti


Na www.softapp.cz sekce download je ke stažení nová verze Modulu EET 6.0.0.0. - verze je určena pouze pro uživatele, kteří mají nastaveno připojení PŘÍMO ZE STANICE. Tato verze řeší občasné výpadky v zasílání dokladů do EET s chybou zabezpečeného protokolu SSL/TLS.
Bližší info na hotline 571 616 501.
Od verze 8.07.b (18.7.2018)
- ve volbě Účetnictví - Servis - Kontrola likvidací dokladů, doplněna u pokladních dokladů kontrola na nastavený účet pro platby kartou
- ve výběrových podmínkách faktur doplněna možnost výběru podle IČ firmy
- SK - v Daňovém přiznání DPH odstraněna chyba při volbě "Zoznam daňových dokladov". Chyba vnesena verzí 8.07.a
Od verze 8.07.a (2.7.2018)
- změny v tisku souhlasu GDPR. Doplněny dva parametry "Souhlas uložit pouze do elektronického dokumentu" a "U souhlasu používat pouze E-podpis na tablet"

Od verze 8.05.e (25.5.2018)
- doplnění funkcionality volby Změna kódu zákazníkav sekci GDPR o smazání logu
Od verze 8.05.d (24.5.2018)
- oprava chybového hlášení při tisku poučení a informací o zpracovávaných údajích GDPR (u zákazníků, kteří nejsou prodejci/servis aut)
Od verze 8.05.c (22.5.2018)
-
program je doplněn v souladu s legislativou GDPR - viz. manuál:
https://www.softapp.cz/manualy/Manual_GDPR_v1.pdf


Od verze 8.04.a (11.4.2018)
- CZ - doplněny výkazy ve formátu XML pro rozpočtové organizace pro rok 2018
- CZ - ve volbě "Účetní výkazy" doplněny definice účetních výkazů pro rok 2018 (Rozvaha a VZZ pro rozpočtové organizace)
Od verze 8.03.b (21.3.2018)
- pro SK - ve volbě "Kontrolný výkaz DPH od 1/2018" v oddíle A.2 zrušen limit 5000 EUR pro poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety v kategorii dle par. 69 ods. 12 písm. f) a g)
- oprava zobrazování obchodních partnerů ve fakturách a v pokladně
Od verze 8.03.a (8.3.2018)

- pro CZ - ve volbě "Účetní výkazy" doplněny definice účetních výkazů pro rok 2018 (Rozvaha a VZZ v plném a zkráceném rozsahu pro hospodářské organizace)
- pro CZ - ve volbě "Účetní výkazy" doplněn výkaz Cash Flow pro rok 2018
- pro CZ - doplněna možnost odeslání opravného dokladu do EET
Od verze 8.02.a (1.2.2018)
- pro SK - nový formulář "Daňové priznanie DPH" platný od roku 2018
- oprava sestavy Seznam daňových dokladů dle řádků přiznání za agendu interní DD
Od verze 8.01.a (12.1.2018)
- PSČ - aktualizován číselník PSČ
- pro tisk sestavy "Doložení daňového základu" doplněna výběrová podmínka dle účetního období
- v pořizování dokladů při výběru obchodního partnera dle kódu doplněno vyhledávání i podle IČ
- nepoužívaní obchodní partneři se v číselníku zobrazují jako přeškrtnuté záznamy (parametr Nezobrazovat)
V dokumentu na níže uvedeném odkaze naleznete postup nastavení systému a číselných řad na nové období pro rok 2018.

https://www.softapp.cz/manucto/Nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_2018_SK.pdf

Od verze 7.12.a (14.12.2017)
- Banka - změna při importu bankovního výpisu - pokud existuje více faktur se stejným variabilním symbolem, číslo dokladu (faktury) se musí vybrat přes F2 na žlutém poli

Od verze 7.08.d (31.8.2017)
- Pokladna - oprava chyby při použití rozpisu DPH (krácení DPH)

Od verze 7.08.c (8.8.2017)
- Pokladna - možnost propojení platebního terminálu s pokladnou (placená služba)
- v modulu Správce, Soubory doplněna funkcionalita Rozšíření služeb. Pro zprovoznění některé rozšířené služby nás kontaktujte emailem na obchod@softapp.cz


Od verze 7.12.a (14.12.2017)
- Banka - doplněn import elektronického výpisu SEPA plateb
- Banka - změna při importu bankovního výpisu - pokud existuje více faktur se stejným variabilním symbolem, číslo dokladu (faktury) se musí vybrat přes F2 na žlutém poli


Od verze 7.08.d (31.8.2017)
- Pokladna - oprava chyby při použití rozpisu DPH (krácení DPH)


Od verze 7.08.c (8.8.2017)
- Pokladna - možnost propojení platebního terminálu s pokladnou (placená služba)
- v modulu Správce, Soubory doplněna funkcionalita Rozšíření služeb. Pro zprovoznění některé rozšířené služby nás kontaktujte emailem na obchod@softapp.cz

Vážení uživatelé,

v souvislosti s EET jsme pro vás připravili nové verze programů. V sekci Download jsou ke stažení nové verze Klienta, KontoPro a ostatních modulů. 

Žádáme zákazníky, kteří využívají způsob komunikace s EET přímo ze stanice, aby si nainstalovali všechny dostupné nové verze včetně Modulu EET. Nové verze je nutné nainstalovat všechny současně (je nutné, aby byly aktualizovány všechny moduly, které komunikuji s EET).

 

Novinky ve verzi 7.07.a (20.7.2017)

- EET - program zohledňuje platby za použité zboží.

- v rámci změn v Kontrolním hlášení k 1.7.2017 upraven číselník kódů Reverse Charge, aby bylo možno vyplnit kód předmětu plnění (kód PP) obsahující písmeno (1a,3a,4a)

- Číselník států – doplněn kód země XK - Kosovo

 

Novinky ve verzi 7.06.a (5.6.2017)

- v Nastavení programu doplněn parametr:  Při pořízení dodavatelské faktury pořizovat položky

- Dodavatelé - umožněno pořizovat položky faktur dle nastaveného parametru

 

Novinky ve verzi 7.05.c (31.5.2017)

- Údaje o firmě – údaj město rozšířen na 30 znaků

- Přiznání DPH – doplněna sestava seznamu daňových dokladů včetně částek „Není předmětem DPH“

- Účetnictví – v menu Servis, Kontrola - doplněna sestava kontroly vydaných faktur na rozdílné datum UZP a účetní období

- v nastavení číselných řad doplněno tlačítko Přístupy - nastavení přístupů uživatelů k jednotlivým řadám

- v modulu Správce v nastavení přístupových práv uživatelů do číselných řad doplněno hromadné označení/zrušení označení přístupů ke všem řadám

 

Novinky ve verzi 7.07.a (20.7.2017)
- Číselník států – doplněn kód země XK - Kosovo
 
Novinky ve verzi 7.06.a (5.6.2017)
- v Nastavení programu doplněn parametr:  Při pořízení dodavatelské faktury pořizovat položky
- Dodavatelé - umožněno pořizovat položky faktur dle nastaveného parametru
 
Novinky ve verzi 7.05.c (31.5.2017)
- Údaje o firmě – údaj město rozšířen na 30 znaků
- Účetnictví – v menu Servis, Kontrola - doplněna sestava kontroly vydaných faktur na rozdílné datum UZP a účetní období
- v nastavení číselných řad doplněno tlačítko Přístupy - nastavení přístupů uživatelů k jednotlivým řadám
- v modulu Správce v nastavení přístupových práv uživatelů do číselných řad doplněno hromadné označení/zrušení označení přístupů ke všem řadám

Novinky ve verzi 7.05.b (25.5.2017)

- Pokladní kniha – oprava sestavy při výběrové podmínce za účetní měsíc od-do

- Dodavatelé – do prohlížení přidán datum přijetí a datum UZP

- Odběratelé – do prohlížení přidán datum vystavení a datum UZP

- Finanční analýzy - Volitelné bilance - přidány bilance podle zakázek

- sjednoceny identifikační údaje firmy v účetních výkazech, Přiznání DPH, Kontrolním hlášení a Souhrnném hlášení, doplněna možnost výběru kódu finančního úřadu a územního pracoviště z číselníku

- v modulu Správce v Údajích o firmě doplněno označení „Fyzická osoba“ pro načtení do Přiznání DPH, Kontrolního hlášení a
Souhrnného hlášení

 

 

 

 

Novinky ve verzi 7.05.b (25.5.2017)

- opraveno třídění v tisku Kontrolného výkazu

- Pokladní kniha – oprava sestavy při výběrové podmínce za účetní měsíc od-do
- Dodavatelé – do prohlížení přidán datum přijetí a datum UZP (datum dodania tov./sl.)
- Odběratelé – do prohlížení přidán datum vystavení a datum UZP (datum dodania tov./sl.)
- Finanční analýzy - Volitelné bilance - přidány bilance podle zakázek


Novinky ve verzi 7.04.a (12.4.2017)

- V přehledu pokladních dokladů doplněna možnost vybrat všechny pokladny

- V nastavení programu doplněn parametr "V likvidaci pokl.dokladů - platba kartou dosazovat do párovacího znaku kód transakce"

- Pokladna - ve formuláři "Oprava, Prohlížení, Likvidace" byla doplněna volba "Opravit kódy DPH" pro případné opravy kódů DPH

- Pokladna - přidán nový druh pohybu VKLAD a VÝBĚR. Tyto druhy pohybu nezapisují do EET

- Pokladní konta - do nastavení EET doplněn údaj "Datum ukončení platnosti certifikátu" - uživatel si může vyplnit datum ukončení platnosti certifikátu a program upozorní 30 dnů před vypršením platnosti

- doplněny účetní výkazy ve formátu XML pro rozpočtové organizace pro rok 2017

 

Novinky ve verzi 7.04.a (12.4.2017)
- V přehledu pokladních dokladů doplněna možnost vybrat všechny pokladny
- V nastavení programu doplněn parametr "V likvidaci pokl.dokladů - platba kartou dosazovat do párovacího znaku kód transakce"
- Pokladna - ve formuláři "Oprava, Prohlížení, Likvidace" byla doplněna volba "Opravit kódy DPH" pro případné opravy kódů DPH
- Oprava Kontrolného výkazu - nenačítaly se dobropisy typu "V" do oddílu C.1

- Doplněny definice účetních výkazů pro rok 2017 (Súvaha a VZZ)

Novinky ve verzi 7.03.f (22.3.2017)

- Pokladní kniha - ve formuláři doplněn parametr "Nepočítat počáteční stav u plateb kartou"

- do EET se odesílají platby zálohových faktur včetně základu a daně

- doplněny definice účetních výkazů pro rok 2017 (Rozvaha a VZZ v plném a zkráceném rozsahu)

 

Novinky ve verzi 7.03.c (13.3.2017)

- do prohlížení pokladny doplněn sloupec Kód transakce

 

Novinky ve verzi 7.03.b (10.3.2017)
- doplněn automatický přepočet stavu pokladny v hotovosti při otevření formuláře Pokladna - Pořízení

- oprava sestavy Pokladní kniha

Novinky ve verzi 7.03.c (13.3.2017)
- do prohlížení pokladních dokladů doplněn sloupec Kód transakce
 
Novinky ve verzi 7.03.b (10.3.2017)

- doplněn automatický přepočet stavu pokladny v hotovosti při otevření formuláře Pokladna - Pořízení

- opraven výpočet stavu pokladny v Pokladní knize (odvody z pokladny Výber-platba kartou)
- oprava sestavy Pokladní kniha - export do PDF

Pro správnou komunikaci s EET portálem je potřeba mít nainstalované minimálně tyto verze:

1) Klient/KontoPro ver. 7.02.h nebo 7.03.a
2) Sklad - verze 44x
3) modul EET - verze 4.0.0.0
4) knihovna pro modul EET pro SQL 2005 - 2008 - verze 2.0

 

Verze ostatních modulů naleznete v sekci "Dealer síť" podle jednotlivých značek.

 

Vážení uživatelé,

zjistili jsme v nové verzi 7.02.d v Kontrolném výkazu chybné automatické začlenění přijatých dobropisů (faktury typu dokladu D, K, T, V a Z na mínusové částky), které se místo do části C.2. automaticky začlení do části B.2.

Prosíme, abyste si přijaté dobropisy (opravné daňové doklady) zařadili do Kontrolného výkazu ručně přes opravu faktur vyplněním kódu KV C.2. Omlouváme se za vzniklé problémy.

Oprava KV je ke stažení v nové verzi 7.02.e.

Verze 7.02.f dále obsahuje vrácení možnosti zadávat kód transakce do pokladních dokladů druhu pohybu VÝBER.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Novinky ve verzi 7.02.d :

- nová volba pro Kontrolný výkaz platný od 1/2017 - plátci DPH - dodavatelé nově uvádějí do sekce A.2. dodání stavebních prací, staveb anebo jejich částí a zboží s instalací anebo montáží patřících do sekce F statistické klasifikace CPA při přenosu daňové povinnosti na jiného plátce DPH - odběratele.

 

Kontrolny_vykaz_2017.pdf

 

- opraveno odesílání pokladních dokladů typu VKLAD a VÝBER do registrační pokladny

 

Novinky ve verzi 7.02.g, 7.02.h a 7.03.a

- tyto verze není potřeba instalovat, obsahují změny pouze pro české uživatele

 

Novinky ve verzi 7.02.h a 7.03.a

- oprava odesílání dokladů do EET (doklady odesílané do EET obsahovaly správně celkovou částku, ale měly chybu ve vyčíslení základů, daní a částky mimo daň)

 

Novinky ve verzi 7.02.g

- tato verze upravuje import certifikátu EET (v některých případech se certifikát napoprvé nenaimportoval správně, musel se importovat znovu)

 

Novinky ve verzi 7.02.e a 7.02.f

- tyto verze není potřeba instalovat, obsahují změny pouze pro slovenské uživatele

 

Novinky ve verzi 7.02.d

- ve volbě "Účetní výkazy" doplněn export účetních výkazů Rozvaha a VZZ pro hospodářské organizace do XML do Přiznání daně z příjmu za rok 2016

 

 

V dokumentech na níže uvedených odkazech naleznete manuály k používání elektronické evidence tržeb v programovém vybavení Klient a KontoPro. Veškeré změny v souvislosti s EET jsou obsaženy ve verzi Klient/KontoPro 7.02.a a vyšších.

Pro komunikaci s elektronickou evidencí tržeb byl vytvořen nový modul EET.

 

Technické řešení EET

 

EET Klient nastavení


EET Klient doklady do EET

 

EET Klient platby kartou


Modul EET

 

Nové verze modulů jsou přístupné ke stažení v sekci Download.

V dokumentu na níže uvedeném odkaze naleznete postup nastavení systému a číselných řad na nové období pro rok 2017.

 

Postup_nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_2017_CZ

 

V dokumentu na níže uvedeném odkaze naleznete postup nastavení systému a číselných řad na nové období pro rok 2017.

 

Postup_nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_2017_SK.pdf

 

 

 

Nabízíme:

- kompletní řešení EET všetně účetního systému

- webová aplikace, bezpečné uložení data a mobilní tiskárnu

- možnost napojení na externí účetní systém

- relevantní informace, zaučení, podpora

 

inzerce.jpg

 

New website
14.10.2013

We have launched our new website. We hope you like the new look.

Indítjuk új internetes prezentációnkat.

Új adat interface indítása a Peugeot SK hállózat márkakereskedői számára.

We have successfully implemented a new data interface for the Peugeot SK dealer network.

Our company will certify the DMS Client Renault information system for the Hungarian network. Certification will be completed by 10/2013.

Vállalatunk certifikálja Klient DMS Renault információs rendszerünket a magyar hállózat részére. A minősítés 2013/10 lesz befejezve.

ISV Royalty programba való belépéssel  Microsoft-tól lehetőséget kaptunk új és már meglévő felhasználóink számára felajánlani az SQL szerver utolsó program veziótját a Microsoft SQL szerver 2012-t. SQL szerver licensdíjjazásnak két formája lehetséges, Per Client (felhasználóra), Per Core (processzorra) kedvezményes áron. Licensdíjjakkal kapcsolatban további információkért lépjen kapcsolatba a Hotline-nal.PEmail küldé

Through joining the ISV Royalty program from Microsoft we now have the opportunity to offer new and existing customers the latest version of Microsoft SQL Server 2012. This version of SQL Server can be licensed in two ways: Per Client (user) or Per Core (processor core) for a very favourable price. For more information on prices please contact our Hotline. Send email.