Informacni systemy
| en |sk|hu|pl
Zprávy
Od verze 9.03.a (25.3.2019)
- Zrychleno načítání úvodní obrazovky Klienta (Kontopro)
Od verze 9.02.b (28.2.2019)
- CZ - ve volbě "Účetní výkazy" doplněny definice účetních výkazů pro rok 2019 (Rozvaha a VZZ pro hospodářské, rozpočtové a neziskové organizace)
- SK - ve volbě "Účtovné výkazy" doplněny definice výkazů Súvaha a VZS pro rok 2019 (Účtovná závierka podnikatelov v podvojnom účtovníctve)
- CZ - příspěvkové organizace - doplněn export VZZ, Rozvahy a Přílohy do XML formátu pro rok 2019
Od verze 9.01.c (25.1.2019)
- SK - opravena chyba ve výpočtu DPH při výběru období delšího než jeden měsíc. Chyba vnesena verzí 8.09.a.

Od verze 9.01.b (21.1.2019)
- CZ - Upraven výkaz přílohy účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace (PRILOHA5_2018.XLS)
- CZ - V přiznání DPH doplněn výpočet koeficientu krácení daně
V dokumentu na níže uvedeném odkaze naleznete postup nastavení systému a číselných řad na nové období pro rok 2019.
Od verze 8.12.a (3.12.2018)
- v modulu Majetek opraveno chybové hlášení při zobrazení tiskových sestav
Od verze 8.11.b (28.11.2018)
- ve formulářích Uživatelé a Uzavřený účetní měsíc rozšířen přehled údajů a doplněna možnost třídění dvojklikem na záhlaví sloupce
- v přehledech prvotních dokladů doplněno zobrazení jména autora při postavení kurzoru na čísle autora
Od verze 8.11.a (20.11.2018)
- v opravě faktur doplněna možnost měnit kód země. Pokud je ve faktuře jiný kód země než má zákazník, políčko se zbarví červeně
- oprava a prohlížení interních daňových dokladů - rozšířen přehled údajů, doplněno zobrazení likvidace dokladů a barevné odlišení zaúčtovaných dokladů
- do účtové osnovy doplněny volby "Smazat osnovu za rok", "Řádky SU dle AU" a "Doplnění účtů"
- CZ - doplněny definice výkazů pro neziskové organizace pro rok 2018
- SK - opraven Kontrolný výkaz, program nenačítal do výkazu dodavatelskou fakturu, která byla v režimu Reverse charge bez nároku na odpočet DPH
Od verze 8.10.a (12.10.2018)
- CZ - EET odesílá DIČ pověřujícího poplatníka (nastavení v číselné řadě pokladny)
- SK - Doplněna funkcionalita Dodávatelia - Doplňky - Osobitný režim - odpočítanie dane - dodavatelská faktura v osobitném režimu vstupuje do přiznání DPH až po úhradě a vytvoření interního daňového dokladu s datem úhrady (manuál zašleme na požádání)
Od verze 8.09.a (18.9.2018)
- doplněna kontrola daňových dokladů ve volbě Přiznání DPH - u chybového protokolu se zobrazí doklady, kde u základu daně není vyčíslena daň (nebo naopak)
- v číselníku kurzů byly doplněny filtry za měnu a datum platnosti


Na www.softapp.cz sekce download je ke stažení nová verze Modulu EET 6.0.0.0. - verze je určena pouze pro uživatele, kteří mají nastaveno připojení PŘÍMO ZE STANICE. Tato verze řeší občasné výpadky v zasílání dokladů do EET s chybou zabezpečeného protokolu SSL/TLS.
Bližší info na hotline 571 616 501.

1.10.2018 - Výpadek e-mailové schránky HOTLINE@SOFTAPP.CZ

Dnes evidujeme výpadek naší domény - emailové schránky @softapp.cz S poskytovatelem domény tuto situaci řešíme. Omlouváme se našim zákazníkům za způsobené komplikace.

V případě, že na Váš e-mail neodpovíme, kontaktujte prosím náš hotline telefonicky na +420 571 616 501 nebo +420 571 615 244. 

Děkujeme za pochopení. Tým Softapp


Od verze 8.07.b (18.7.2018)
- ve volbě Účetnictví - Servis - Kontrola likvidací dokladů, doplněna u pokladních dokladů kontrola na nastavený účet pro platby kartou
- ve výběrových podmínkách faktur doplněna možnost výběru podle IČ firmy
- SK - v Daňovém přiznání DPH odstraněna chyba při volbě "Zoznam daňových dokladov". Chyba vnesena verzí 8.07.a
Od verze 8.07.a (2.7.2018)
- změny v tisku souhlasu GDPR. Doplněny dva parametry "Souhlas uložit pouze do elektronického dokumentu" a "U souhlasu používat pouze E-podpis na tablet"

Od verze 8.05.e (25.5.2018)
- doplnění funkcionality volby Změna kódu zákazníkav sekci GDPR o smazání logu
Od verze 8.05.d (24.5.2018)
- oprava chybového hlášení při tisku poučení a informací o zpracovávaných údajích GDPR (u zákazníků, kteří nejsou prodejci/servis aut)
Od verze 8.05.c (22.5.2018)
-
program je doplněn v souladu s legislativou GDPR - viz. manuál:
https://www.softapp.cz/manualy/Manual_GDPR_v1.pdf


Od verze 8.04.a (11.4.2018)
- CZ - doplněny výkazy ve formátu XML pro rozpočtové organizace pro rok 2018
- CZ - ve volbě "Účetní výkazy" doplněny definice účetních výkazů pro rok 2018 (Rozvaha a VZZ pro rozpočtové organizace)
Od verze 8.03.b (21.3.2018)
- pro SK - ve volbě "Kontrolný výkaz DPH od 1/2018" v oddíle A.2 zrušen limit 5000 EUR pro poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety v kategorii dle par. 69 ods. 12 písm. f) a g)
- oprava zobrazování obchodních partnerů ve fakturách a v pokladně
Od verze 8.03.a (8.3.2018)

- pro CZ - ve volbě "Účetní výkazy" doplněny definice účetních výkazů pro rok 2018 (Rozvaha a VZZ v plném a zkráceném rozsahu pro hospodářské organizace)
- pro CZ - ve volbě "Účetní výkazy" doplněn výkaz Cash Flow pro rok 2018
- pro CZ - doplněna možnost odeslání opravného dokladu do EET
Od verze 8.02.a (1.2.2018)
- pro SK - nový formulář "Daňové priznanie DPH" platný od roku 2018
- oprava sestavy Seznam daňových dokladů dle řádků přiznání za agendu interní DD
Od verze 8.01.a (12.1.2018)
- PSČ - aktualizován číselník PSČ
- pro tisk sestavy "Doložení daňového základu" doplněna výběrová podmínka dle účetního období
- v pořizování dokladů při výběru obchodního partnera dle kódu doplněno vyhledávání i podle IČ
- nepoužívaní obchodní partneři se v číselníku zobrazují jako přeškrtnuté záznamy (parametr Nezobrazovat)

Od verze 7.12.a (14.12.2017)
- Banka - změna při importu bankovního výpisu - pokud existuje více faktur se stejným variabilním symbolem, číslo dokladu (faktury) se musí vybrat přes F2 na žlutém poli

Od verze 7.08.d (31.8.2017)
- Pokladna - oprava chyby při použití rozpisu DPH (krácení DPH)

Od verze 7.08.c (8.8.2017)
- Pokladna - možnost propojení platebního terminálu s pokladnou (placená služba)
- v modulu Správce, Soubory doplněna funkcionalita Rozšíření služeb. Pro zprovoznění některé rozšířené služby nás kontaktujte emailem na obchod@softapp.cz


Vážení uživatelé,

v souvislosti s EET jsme pro vás připravili nové verze programů. V sekci Download jsou ke stažení nové verze Klienta, KontoPro a ostatních modulů. 

Žádáme zákazníky, kteří využívají způsob komunikace s EET přímo ze stanice, aby si nainstalovali všechny dostupné nové verze včetně Modulu EET. Nové verze je nutné nainstalovat všechny současně (je nutné, aby byly aktualizovány všechny moduly, které komunikuji s EET).

 

Novinky ve verzi 7.07.a (20.7.2017)

- EET - program zohledňuje platby za použité zboží.

- v rámci změn v Kontrolním hlášení k 1.7.2017 upraven číselník kódů Reverse Charge, aby bylo možno vyplnit kód předmětu plnění (kód PP) obsahující písmeno (1a,3a,4a)

- Číselník států – doplněn kód země XK - Kosovo

 

Novinky ve verzi 7.06.a (5.6.2017)

- v Nastavení programu doplněn parametr:  Při pořízení dodavatelské faktury pořizovat položky

- Dodavatelé - umožněno pořizovat položky faktur dle nastaveného parametru

 

Novinky ve verzi 7.05.c (31.5.2017)

- Údaje o firmě – údaj město rozšířen na 30 znaků

- Přiznání DPH – doplněna sestava seznamu daňových dokladů včetně částek „Není předmětem DPH“

- Účetnictví – v menu Servis, Kontrola - doplněna sestava kontroly vydaných faktur na rozdílné datum UZP a účetní období

- v nastavení číselných řad doplněno tlačítko Přístupy - nastavení přístupů uživatelů k jednotlivým řadám

- v modulu Správce v nastavení přístupových práv uživatelů do číselných řad doplněno hromadné označení/zrušení označení přístupů ke všem řadám

 

Novinky ve verzi 7.05.b (25.5.2017)

- Pokladní kniha – oprava sestavy při výběrové podmínce za účetní měsíc od-do

- Dodavatelé – do prohlížení přidán datum přijetí a datum UZP

- Odběratelé – do prohlížení přidán datum vystavení a datum UZP

- Finanční analýzy - Volitelné bilance - přidány bilance podle zakázek

- sjednoceny identifikační údaje firmy v účetních výkazech, Přiznání DPH, Kontrolním hlášení a Souhrnném hlášení, doplněna možnost výběru kódu finančního úřadu a územního pracoviště z číselníku

- v modulu Správce v Údajích o firmě doplněno označení „Fyzická osoba“ pro načtení do Přiznání DPH, Kontrolního hlášení a
Souhrnného hlášení

 

 

 

 

Novinky ve verzi 7.04.a (12.4.2017)

- V přehledu pokladních dokladů doplněna možnost vybrat všechny pokladny

- V nastavení programu doplněn parametr "V likvidaci pokl.dokladů - platba kartou dosazovat do párovacího znaku kód transakce"

- Pokladna - ve formuláři "Oprava, Prohlížení, Likvidace" byla doplněna volba "Opravit kódy DPH" pro případné opravy kódů DPH

- Pokladna - přidán nový druh pohybu VKLAD a VÝBĚR. Tyto druhy pohybu nezapisují do EET

- Pokladní konta - do nastavení EET doplněn údaj "Datum ukončení platnosti certifikátu" - uživatel si může vyplnit datum ukončení platnosti certifikátu a program upozorní 30 dnů před vypršením platnosti

- doplněny účetní výkazy ve formátu XML pro rozpočtové organizace pro rok 2017

 

Novinky ve verzi 7.03.f (22.3.2017)

- Pokladní kniha - ve formuláři doplněn parametr "Nepočítat počáteční stav u plateb kartou"

- do EET se odesílají platby zálohových faktur včetně základu a daně

- doplněny definice účetních výkazů pro rok 2017 (Rozvaha a VZZ v plném a zkráceném rozsahu)

 

Novinky ve verzi 7.03.c (13.3.2017)

- do prohlížení pokladny doplněn sloupec Kód transakce

 

Novinky ve verzi 7.03.b (10.3.2017)
- doplněn automatický přepočet stavu pokladny v hotovosti při otevření formuláře Pokladna - Pořízení

- oprava sestavy Pokladní kniha

Pro správnou komunikaci s EET portálem je potřeba mít nainstalované minimálně tyto verze:

1) Klient/KontoPro ver. 7.02.h nebo 7.03.a
2) Sklad - verze 44x
3) modul EET - verze 4.0.0.0
4) knihovna pro modul EET pro SQL 2005 - 2008 - verze 2.0

 

Verze ostatních modulů naleznete v sekci "Dealer síť" podle jednotlivých značek.

 

Novinky ve verzi 7.02.h a 7.03.a

- oprava odesílání dokladů do EET (doklady odesílané do EET obsahovaly správně celkovou částku, ale měly chybu ve vyčíslení základů, daní a částky mimo daň)

 

Novinky ve verzi 7.02.g

- tato verze upravuje import certifikátu EET (v některých případech se certifikát napoprvé nenaimportoval správně, musel se importovat znovu)

 

Novinky ve verzi 7.02.e a 7.02.f

- tyto verze není potřeba instalovat, obsahují změny pouze pro slovenské uživatele

 

Novinky ve verzi 7.02.d

- ve volbě "Účetní výkazy" doplněn export účetních výkazů Rozvaha a VZZ pro hospodářské organizace do XML do Přiznání daně z příjmu za rok 2016

 

 

V dokumentech na níže uvedených odkazech naleznete manuály k používání elektronické evidence tržeb v programovém vybavení Klient a KontoPro. Veškeré změny v souvislosti s EET jsou obsaženy ve verzi Klient/KontoPro 7.02.a a vyšších.

Pro komunikaci s elektronickou evidencí tržeb byl vytvořen nový modul EET.

 

Technické řešení EET

 

EET Klient nastavení


EET Klient doklady do EET

 

EET Klient platby kartou


Modul EET

 

Nové verze modulů jsou přístupné ke stažení v sekci Download.

V dokumentu na níže uvedeném odkaze naleznete postup nastavení systému a číselných řad na nové období pro rok 2017.

 

Postup_nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_2017_CZ

 

Nabízíme:

- kompletní řešení EET všetně účetního systému

- webová aplikace, bezpečné uložení data a mobilní tiskárnu

- možnost napojení na externí účetní systém

- relevantní informace, zaučení, podpora

 

inzerce.jpg