Nová verze Klienta, KontoPro 8.04.a
11.4.2018
Od verze 8.04.a (11.4.2018)
- CZ - doplněny výkazy ve formátu XML pro rozpočtové organizace pro rok 2018
- CZ - ve volbě "Účetní výkazy" doplněny definice účetních výkazů pro rok 2018 (Rozvaha a VZZ pro rozpočtové organizace)