Končící platnost pokladních certifikátů EET
10.10.2019
Vážení zákazníci,
doporučujeme Vám zkontrolovat platnost vašich pokladních certifikátů k EET.

Zákazníkům z první vlny EET končí po třech letech od vygenerování platnost pokladních certifikátů EET. Platnost certifikátu nelze prodloužit, ale je nutné vygenerovat nový pokladní certifikát prostřednictvím webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz

Pokud si před vypršením platnosti certifikátu nevygenerujete nový, nebudou po vypršení platnosti certifikátu vaše tržby zaevidovány v EET.

Veškeré podrobnosti k výměně pokladních certifikátů naleznete na stránkách Daňového portálu Finanční správy ČR:

epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/vymena-pokladnich-certifikatu-pro-eviden/vymena-pokladnich-certifikatu-pro-eviden-4565


Výměna pokladních certifikátů EET v programu Klient (KontoPro):

V modulu Pokladna v menu Soubory – Pokladní konta vyberete číselnou řadu pokladny, která odesílá data do EET a zvolíte „Editovat“. V číselné řadě zvolíte tlačítko „EET pokl.“ a tím přejdete do nastavení číselné řady pro potřeby EET. Nejprve dáte smazat původní certifikát. Potom vyplníte číslo provozovny registrované na Daňovém portálu MFČR, doplníte heslo k privátnímu klíči a následně provedete import nového certifikátu přes tlačítko „Import certifikátu (soubor *.P12) “.