PRODUKTY

Ekonomické Informační Systémy

evidence tržeb pro odesílání dat do EET
Modul pro vedení podvojného účetnictví a skladu – jednouživatelská verze
modul pro vedení daňové evidence
Modul pro vedení podvojného účetnictví a skladu – síťová verze
Modul pro vedení podvojného účetnictví, ve kterém jsou implementovány zákonné povinnosti pro vedení příspěvkových organizací.