Klient

Modul účetnictví obsahuje:

 • Evidence došlých a vydaných faktur
 • Banka, pokladna
 • Evidence majetku
 • Evidence interních daňových dokladů
 • Hromadné zaúčtování dat
 • Hlavní účetní kniha
 • Výkaz DPH, Kontrolní hlášení
 • Rozvaha, výkaz zisků a ztrát
 • Klient splňuje českou i slovenskou legislativu
 • Napojení na EET v CZ, registrační pokladnu v SK

Modul Sklad obsahuje:

 • Evidence skladových karet
 • Příjem a výdej ze skladu
 • Prodej ze skladu s možností vystavení pokladního dokladu, faktur
 • Inventury
 • Napojení na EET, registrační pokladnu
 • Napojení na modul účetnictví – hromadné zaúčtování dokladů
Cena:
 1. Podvojné účetnictví - 2 stanice 15 000,- Kč
 2. Podvojné účetnictví + sklad – 2 stanice 20 000,- Kč
 3. Podvojné účetnictví + sklad – 5 stanic 30 000,- Kč
 4. Podvojné účetnictví + sklad – další stanice 5 000,- Kč