Search bar
SOFTapp ekonomické informační systémy
ekonomické informační systémy
SOFTapp Left Border
SOFTapp Right Border
SOFTapp News Section
Aktuality
Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016
14.12.2015

Podle novely Zákona o DPH se od 1.1.2016 zavádí pro plátce DPH povinnost podat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML. Poprvé budou měsíční plátci DPH hlášení posílat za zdaňovací období leden 2016 a čtvrtletní plátci za první čtvrtletí 2016.

Od 1.1.2016 Kontrolní hlášení současně nahrazuje podání Výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a Zákona o DPH.

 

Soubor XML vygenerovaný z DMS Klient je nutno načíst na Daňovém portálu Finanční správy ČR do aplikace EPO, zkontrolovat přes Protokol chyb a opravit případné chyby,

Z aplikace EPO můžete KH uložit k odeslání do datové schránky nebo přímo odeslat přes Odeslání písemnosti.

 

Podrobné informace ke Kontrolnímu hlášení naleznete na stránkách Finanční zprávy:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kontrolní hlášení naleznete v našem programu od verze Klient/KontoPro 5.12.a.

Kontrolni_hlaseni_Klient_manual

Kontrolni_hlaseni_Klient_dodatek_602c

 

Pro zajištění potřebných údajů pro vstup do Kontrolního hlášení dochází k několika změnám:

 

1.    V souvislosti s Kontrolním hlášením zavádíme nové typy daňových dokladů:

    B - daňový doklad použité zboží (pro rozlišení kódu režimu plnění - oddíl A.4.)

    C - daňový doklad cestovní ruch (pro rozlišení kódu režimu plnění - oddíl A.4.)

    M - daňový doklad poměrem (pro označení nároku na odpočet poměrem - oddíl B.2.)

 

2.    V souvislosti s Kontrolním hlášením DPH doporučujeme od 1.1.2016 všechny zakázky a prodeje dílů za skladu uzavírat vydanou fakturou. Výjimku mohou tvořit případy, kdy vystavíte zjednodušené daňové doklady do 10.000 Kč včetně DPH.

 

3.    Vzhledem k povinnosti v Kontrolním hlášení DPH rozlišovat podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, doporučujeme zkontrolovat číselník obchodních partnerů a správně označit zákazníky - rozlišení FIRMA / SOUKROMÁ OSOBA. Pro kontrolu správného začlenění je možno filtrovat zákazníky v číselníku obchodních partnerů na firmy a soukromé osoby. Všechny podnikatelské subjekty musí mít vyplněno DIČ.

Obchodni_partneri_kontrola

 

4.   V evidenci daňových dokladů (přijaté a vydané faktury, pokladní doklady a interní daňové doklady) jsou zavedeny nové položky:

   - Datum Kontrolního hlášení

   - Evidenční číslo daňového dokladu

   - Kód Kontrolního hlášení (prázdný kód=automatické zařazení dokladu při výpočtu KH)

 

5.    Pro evidenci vystavených a přijatých faktur, kde se uplatňuje tuzemský přenos daňové povinnosti na příjemce plnění dle § 92a zákona o DPH, je nutné použít pro přijatá i uskutečněná zdanitelná plnění typ daňového dokladu G – tuzemský Reverse Charge. Pro dodání zboží, u kterého je příjemce povinen platit daň podle § 92a zákona o DPH, je potřeba do modulu Sklad do skladových karet vyplnit kód celního sazebníku.

 

6.    V evidenci Interních daňových dokladů u dokladů vstupujících do Kontrolního hlášení je potřeba vyplnit kód obchodního partnera a evidenční číslo daňového dokladu.

Interni_danove_doklady

________________________________________________________________________________________________________________________


V případě dotazů prosím kontaktujte náš HOTLINE na tel. číslech:

+420 571 616 501, +420 571 615 244 (07:30 - 16:00 hod.)


Ostatní aktuality »