Search bar
SOFTapp ekonomické informační systémy
ekonomické informační systémy
SOFTapp Left Border
SOFTapp Right Border
SOFTapp News Section
Aktuality
KONTROLNÝ VÝKAZ
1.1.2014

Podle novely Zákona o DPH se od 1.1.2014 zavádí pro plátce DPH povinnost podat Kontrolný výkaz DPH. Výkaz se podává v elektronické podobě ve formátu XML. Poprvé měsíční plátci DPH posílali výkaz za zdaňovací období január 2014 a čtvrtletní plátci za první čtvrtletí 2014.
Soubor XML vygenerovaný z DMS Klient je možno načíst na portál Finanční správy SK přes "Katalóg elektronických formulárov" nebo do aplikace Finančního ředitelství SR - eDane a z této aplikace odeslat do elektronické podatelny.

Pro zajištění potřebných údajů pro vstup do Kontrolného výkazu prosíme o dodržování následujících pokynů:
_________________________________________________________________________________________________

1. V souvislosti s Kontrolným výkazem doporučujeme od 1.1.2014 všechny zakázky a prodeje dílů ze skladu uzavírat vydanou fakturou. Výjimku mohou tvořit případy, kdy vystavíte zjednodušené faktury (do částky 1000 Eur placené hotově nebo do částky 1600 Eur placené platební kartou) podle par. 74 odstavce 3.b), které vstoupí přímo do registrační pokladny.

2. Vzhledem k nutnosti v Kontrolném výkazu DPH rozlišovat podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, doporučujeme zkontrolovat číselník obchodních partnerů a správně označit podnikatelské subjekty (rozlišení FIRMA/SOUKROMÁ OSOBA). Od verze Klienta 4.4.r je pro usnadnění kontroly přidána možnost filtrování číselníku obchodních partnerů na firmy a soukromé osoby.
Postup v dokumentu:  Sukrome_osoby_kontrola.pdf

3. Pro evidenci vystavených a přijatých faktur, kde se uplatňuje tuzemský přenos daňové povinnosti na příjemce plnění, zavádíme nový typ daňového dokladu TYP G – tuzemský Reverse Charge. Pro dodání zboží, u kterého je příjemce povinen platit daň podle § 69 ods. 12 písmena f) až i) zákona o DPH, je nutné do modulu Sklad do skladových karet vyplnit kód celního sazebníku (SCS).
Postup v dokumentu: Reverse_Charge_2014_SK.pdf

4. Pro evidenci vydaných i přijatých opravných faktur - dobropisů a ťarchopisů doporučujeme používat typy daňových dokladů - TYP D - Dobropis a TYP T - Ťarchopis nebo TYP K - opravný daňový doklad (oprava základu daně).
Postup v dokumentu:  Dobropisy_Tarchopisy.pdf

5. V evidenci Interních daňových dokladů přidáváme možnost vyplnění obchodního partnera a volitelného čísla dokladu (např. číslo leasingové smlouvy).
Postup v dokumentu:  Interne_danove_doklady.pdf

_______________________________________________________________________________________________

V případě dotazů prosím kontaktujte náš HOTLINE na tel. číslech:

+420 571 616 501, +420 571 615 244 (07:30 - 16:00 hod.)


Ostatní aktuality »