Search bar
SOFTapp ekonomické informační systémy
ekonomické informační systémy
SOFTapp Left Border
SOFTapp Right Border
SOFTapp News Section
Aktuality

Vážení obchodní partneři,

chtěli bychom Vás informovat o omezení poskytování hotline firmou SOFTAPP v pátek 18.8.2017 od 14:45 do 18:00 hodin.
Z provozních důvodů po 15. hodině nebudou k dispozici hotlinová tel. čísla +420 571 616 501 a +420 571 615 244.
Budeme vyřizovat jen nejnutnější případy na mobilním čísle +420 776 634 314.
Nebudou možné zásahy přes vzdálenou správu ani odpovědi na dotazy zaslané na e-mail.


Děkujeme za pochopení.

Vážení uživatelé,

v souvislosti s EET jsme pro vás připravili nové verze programů. V sekci Download jsou ke stažení nové verze Klienta, KontoPro a ostatních modulů. 

Žádáme zákazníky, kteří využívají způsob komunikace s EET přímo ze stanice, aby si nainstalovali všechny dostupné nové verze včetně Modulu EET. Nové verze je nutné nainstalovat všechny současně (je nutné, aby byly aktualizovány všechny moduly, které komunikuji s EET).

 

Novinky ve verzi 7.07.a (20.7.2017)

- EET - program zohledňuje platby za použité zboží.

- v rámci změn v Kontrolním hlášení k 1.7.2017 upraven číselník kódů Reverse Charge, aby bylo možno vyplnit kód předmětu plnění (kód PP) obsahující písmeno (1a,3a,4a)

- Číselník států – doplněn kód země XK - Kosovo

 

Novinky ve verzi 7.06.a (5.6.2017)

- v Nastavení programu doplněn parametr:  Při pořízení dodavatelské faktury pořizovat položky

- Dodavatelé - umožněno pořizovat položky faktur dle nastaveného parametru

 

Novinky ve verzi 7.05.c (31.5.2017)

- Údaje o firmě – údaj město rozšířen na 30 znaků

- Přiznání DPH – doplněna sestava seznamu daňových dokladů včetně částek „Není předmětem DPH“

- Účetnictví – v menu Servis, Kontrola - doplněna sestava kontroly vydaných faktur na rozdílné datum UZP a účetní období

- v nastavení číselných řad doplněno tlačítko Přístupy - nastavení přístupů uživatelů k jednotlivým řadám

- v modulu Správce v nastavení přístupových práv uživatelů do číselných řad doplněno hromadné označení/zrušení označení přístupů ke všem řadám

 

Novinky ve verzi 7.05.b (25.5.2017)

- Pokladní kniha – oprava sestavy při výběrové podmínce za účetní měsíc od-do

- Dodavatelé – do prohlížení přidán datum přijetí a datum UZP

- Odběratelé – do prohlížení přidán datum vystavení a datum UZP

- Finanční analýzy - Volitelné bilance - přidány bilance podle zakázek

- sjednoceny identifikační údaje firmy v účetních výkazech, Přiznání DPH, Kontrolním hlášení a Souhrnném hlášení, doplněna možnost výběru kódu finančního úřadu a územního pracoviště z číselníku

- v modulu Správce v Údajích o firmě doplněno označení „Fyzická osoba“ pro načtení do Přiznání DPH, Kontrolního hlášení a
Souhrnného hlášení

 

 

 

 

Novinky ve verzi 7.04.a (12.4.2017)

- V přehledu pokladních dokladů doplněna možnost vybrat všechny pokladny

- V nastavení programu doplněn parametr "V likvidaci pokl.dokladů - platba kartou dosazovat do párovacího znaku kód transakce"

- Pokladna - ve formuláři "Oprava, Prohlížení, Likvidace" byla doplněna volba "Opravit kódy DPH" pro případné opravy kódů DPH

- Pokladna - přidán nový druh pohybu VKLAD a VÝBĚR. Tyto druhy pohybu nezapisují do EET

- Pokladní konta - do nastavení EET doplněn údaj "Datum ukončení platnosti certifikátu" - uživatel si může vyplnit datum ukončení platnosti certifikátu a program upozorní 30 dnů před vypršením platnosti

- doplněny účetní výkazy ve formátu XML pro rozpočtové organizace pro rok 2017

 

Novinky ve verzi 7.03.f (22.3.2017)

- Pokladní kniha - ve formuláři doplněn parametr "Nepočítat počáteční stav u plateb kartou"

- do EET se odesílají platby zálohových faktur včetně základu a daně

- doplněny definice účetních výkazů pro rok 2017 (Rozvaha a VZZ v plném a zkráceném rozsahu)

 

Novinky ve verzi 7.03.c (13.3.2017)

- do prohlížení pokladny doplněn sloupec Kód transakce

 

Novinky ve verzi 7.03.b (10.3.2017)
- doplněn automatický přepočet stavu pokladny v hotovosti při otevření formuláře Pokladna - Pořízení

- oprava sestavy Pokladní kniha

Pro správnou komunikaci s EET portálem je potřeba mít nainstalované minimálně tyto verze:

1) Klient/KontoPro ver. 7.02.h nebo 7.03.a
2) Sklad - verze 44x
3) modul EET - verze 4.0.0.0
4) knihovna pro modul EET pro SQL 2005 - 2008 - verze 2.0

 

Verze ostatních modulů naleznete v sekci "Dealer síť" podle jednotlivých značek.

 

Novinky ve verzi 7.02.h a 7.03.a

- oprava odesílání dokladů do EET (doklady odesílané do EET obsahovaly správně celkovou částku, ale měly chybu ve vyčíslení základů, daní a částky mimo daň)

 

Novinky ve verzi 7.02.g

- tato verze upravuje import certifikátu EET (v některých případech se certifikát napoprvé nenaimportoval správně, musel se importovat znovu)

 

Novinky ve verzi 7.02.e a 7.02.f

- tyto verze není potřeba instalovat, obsahují změny pouze pro slovenské uživatele

 

Novinky ve verzi 7.02.d

- ve volbě "Účetní výkazy" doplněn export účetních výkazů Rozvaha a VZZ pro hospodářské organizace do XML do Přiznání daně z příjmu za rok 2016

 

 

V dokumentech na níže uvedených odkazech naleznete manuály k používání elektronické evidence tržeb v programovém vybavení Klient a KontoPro. Veškeré změny v souvislosti s EET jsou obsaženy ve verzi Klient/KontoPro 7.02.a a vyšších.

Pro komunikaci s elektronickou evidencí tržeb byl vytvořen nový modul EET.

 

Technické řešení EET

 

EET Klient nastavení


EET Klient doklady do EET

 

EET Klient platby kartou


Modul EET

 

Nové verze modulů jsou přístupné ke stažení v sekci Download.

V dokumentu na níže uvedeném odkaze naleznete postup nastavení systému a číselných řad na nové období pro rok 2017.

 

Postup_nastaveni_noveho_ucetniho_obdobi_2017_CZ

 

Nabízíme:

- kompletní řešení EET všetně účetního systému

- webová aplikace, bezpečné uložení data a mobilní tiskárnu

- možnost napojení na externí účetní systém

- relevantní informace, zaučení, podpora

 

inzerce.jpg

 

Novinky ve verzi 6.09.a :

- při otevření již uloženého Kontrolního hlášení docházelo po opětovném uložení k duplikování záznamů - opraveno.

Novinky ve verzi 6.08.d :

- opravena chyba verze 6.08.b-c, do přehledu Kontrolních hlášení se nevyplňovalo datum zpracování KH (tento údaj nemá vliv na export KH do XML)

- doplněna možnost v seznamu uložených Kontrolních hlášení ručně nastavit datum, kdy bylo KH odesláno tlačítkem "Uložit datum odeslání". Jedná se pouze o informační údaj, kdy byl XML soubor odeslán

Novinky ve verzi 6.08.c :

- opravena hláška při exportu Kontrolního hlášení do XLS

Novinky ve verzi 6.08.b :
- při zpracování nového Kontrolního hlášení možnost přesunu dokladů mezi oddíly A4-A5 a B2-B3
- při zpracování nového Kontrolního hlášení na záložce Chyby doplněna volba tisku seznamu chyb
- v seznamu uložených Kontrolních hlášení zobrazení údajů druh hlášení, datum odeslání, autor (hlášení sestavil) a poznámka
- do tisku vydaných faktur doplněn údaj evidenční číslo (je-li vyplněn)
- upraven vzhled a rozlišení formuláře pro nastavení číselných řad
- volba Účetnictví - Vstup dokladů odjinud - Obecný import - přidáno tlačítko "Zapsat do párovacího znaku zakázku"

Vývoj EET bude podporován pro verzi SQL 2005 a vyšší. Na SQL 2000 nebude připojení na službu EET funkční.

Vyzýváme všechny dealery, kteří používají SQL 2000, aby se ozvali na náš hotline@softapp.cz k vyřešení situace.

Novinky ve verzi :

- v definici účetních výkazů 2016 v Rozvaze v plném rozsahu opraven výpočet HV na řádku č. 99

- v detailu vydané faktury umožněno zobrazení úvodního a závěrečného textu

Novinky ve verzi :

- pro hospodářské organizace doplněny nové definice účetních výkazů pro rok 2016 (Rozvaha a VZZ)

 

Pro správné zpracování účetních výkazů za rok 2016 je potřeba:
- přihlásit se do roku 2016
- ve výběrových podmínkách v účetních výkazech zadat období roku 2016 a pro výpočet použít legislativu roku 2016
- provést načtení definice výkazů
- provést nastavení řádků Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty (dle vybraného formátu sestavy v plném nebo ve zkráceném rozsahu)
- pro VZZ doplnit minulé období buď ručním vyplněním nebo doplněním z údajů z minulého roku (je možno jen při zrušeném
vývodu zisku na 710)

Novinky ve verzi :
- přepracována sestava Tisk kontrolního hlášení, možnost tisku oddílů A.5 a B.3 jen součtově
- příspěvkové organizace - upraven výkaz PAP pro rok 2016

- výkaz PAP - oprava při používání PAPu za více let

 

Novinky ve verzi :

- Příspěvkové organizace - doplněn export Rozvahy, VZZ a Přílohy do XML formátu dle aktuální legislativy
- Oprava Rozvahy ve zkráceném rozsahu (korekce plusovou částkou)
- Opraven XML soubor pro odeslání Přiznání DPH (pro název firmy delší než 40 znaků)

Vážení uživatelé,

v dokumentu na níže uvedeném odkaze naleznete postup nastavení systému a číselných řad na nové období pro rok 2016.

 

CZ2016.pdf

Podle novely Zákona o DPH se od 1.1.2016 zavádí pro plátce DPH povinnost podat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML. Poprvé budou měsíční plátci DPH hlášení posílat za zdaňovací období leden 2016 a čtvrtletní plátci za první čtvrtletí 2016.

Od 1.1.2016 Kontrolní hlášení současně nahrazuje podání Výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a Zákona o DPH.

 

Soubor XML vygenerovaný z DMS Klient je nutno načíst na Daňovém portálu Finanční správy ČR do aplikace EPO, zkontrolovat přes Protokol chyb a opravit případné chyby,

Z aplikace EPO můžete KH uložit k odeslání do datové schránky nebo přímo odeslat přes Odeslání písemnosti.

 

Podrobné informace ke Kontrolnímu hlášení naleznete na stránkách Finanční zprávy:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kontrolní hlášení naleznete v našem programu od verze Klient/KontoPro 5.12.a.

Kontrolni_hlaseni_Klient_manual

Kontrolni_hlaseni_Klient_dodatek_602c

 

Pro zajištění potřebných údajů pro vstup do Kontrolního hlášení dochází k několika změnám:

 

1.    V souvislosti s Kontrolním hlášením zavádíme nové typy daňových dokladů:

    B - daňový doklad použité zboží (pro rozlišení kódu režimu plnění - oddíl A.4.)

    C - daňový doklad cestovní ruch (pro rozlišení kódu režimu plnění - oddíl A.4.)

    M - daňový doklad poměrem (pro označení nároku na odpočet poměrem - oddíl B.2.)

 

2.    V souvislosti s Kontrolním hlášením DPH doporučujeme od 1.1.2016 všechny zakázky a prodeje dílů za skladu uzavírat vydanou fakturou. Výjimku mohou tvořit případy, kdy vystavíte zjednodušené daňové doklady do 10.000 Kč včetně DPH.

 

3.    Vzhledem k povinnosti v Kontrolním hlášení DPH rozlišovat podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, doporučujeme zkontrolovat číselník obchodních partnerů a správně označit zákazníky - rozlišení FIRMA / SOUKROMÁ OSOBA. Pro kontrolu správného začlenění je možno filtrovat zákazníky v číselníku obchodních partnerů na firmy a soukromé osoby. Všechny podnikatelské subjekty musí mít vyplněno DIČ.

Obchodni_partneri_kontrola

 

4.   V evidenci daňových dokladů (přijaté a vydané faktury, pokladní doklady a interní daňové doklady) jsou zavedeny nové položky:

   - Datum Kontrolního hlášení

   - Evidenční číslo daňového dokladu

   - Kód Kontrolního hlášení (prázdný kód=automatické zařazení dokladu při výpočtu KH)

 

5.    Pro evidenci vystavených a přijatých faktur, kde se uplatňuje tuzemský přenos daňové povinnosti na příjemce plnění dle § 92a zákona o DPH, je nutné použít pro přijatá i uskutečněná zdanitelná plnění typ daňového dokladu G – tuzemský Reverse Charge. Pro dodání zboží, u kterého je příjemce povinen platit daň podle § 92a zákona o DPH, je potřeba do modulu Sklad do skladových karet vyplnit kód celního sazebníku.

 

6.    V evidenci Interních daňových dokladů u dokladů vstupujících do Kontrolního hlášení je potřeba vyplnit kód obchodního partnera a evidenční číslo daňového dokladu.

Interni_danove_doklady

________________________________________________________________________________________________________________________


V případě dotazů prosím kontaktujte náš HOTLINE na tel. číslech:

+420 571 616 501, +420 571 615 244 (07:30 - 16:00 hod.)

Uvádíme na trh náš nový produkt Daňová evidence. Tento program zpracovává daňovou evidenci včetně všech výkazů potřebných pro státní správu.

Společnost vypisuje volnou pracovní pozici na místo programátora .net.

Bližší informace na emailu: jan.bosak@softapp.cz

 

Úspěšně jsme ukončili certifikaci interface Sade full 2.0. pro dealerskou síť OPEL v ČR a SK.

Prvními matadory, kteří vyzkoušeli systém AutoVHC od nového dodavatele BTC (na českém trhu zastoupeném společností WEBCOM a.s.) se staly dealerství AutoKORA TOP ve Valašském Meziříčí a Louwman Motor Příbram. Nyní probíhá implementace u všech dealerů využívajících DMS Softapp.

 

ford.jpg

V prosinci roku 2013 jsme ukončili certifikaci interface GWM (Global Warranty Management) pro dealerskou síť OPEL v CŘ a SK.

Spouštíme novou internetovou prezentaci.

Spuštění nového datového interface pro dealerskou síť Peugeot SK.

Naše společnost bude certifikovat informační systém DMS Klient Renault pro maďarskou síť. Certifikace bude ukončena v 10/2013.

Vstupem do programu ISV Royalty od společnosti Microsoft jsme získali možnost naším novým, ale i stávajícím zákazníkům nabídnout poslední verzi produktu Microsoft SQL server 2012. Tuto verzi SQL serveru je možno licencovat dvěma způsoby, a to Per Client (na uživatele), Per Core (na jádro procesoru) za velmi výhodných cenových podmínek. Pro bližší informaci k cenám kontaktujte prosím Hotline. Poslat email